Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
66 / 2017 Privind aprobarea lucrărilor de reparaţii curente la sediul vechi al Primăriei comunei Solovăstru 2017-11-21
65 / 2017 Privind aprobarea actului adiţional de completare şi modofocare a contractelor de concesiune încheiate în baza H.C.L. nr.4/2013 şi H.C.L. nr.12/2013 2017-11-21
64 / 2017 Privind aprobarea APV nr.1180861-MS-9511645 Şcoala Gimnazială Jabeniţa prin Primăria Solovăstru şi a preţului de valorificare a masei lemnoase rezultată 2017-11-21
63 / 2017 Privind aprobarea APV nr.7120 IG Solovăstru şi a preţului de valorificare a masei lemnoase rezultată 2017-11-21
62 / 2017 Privind rectificarea bugetului local al comunei Solovăstru pe anul 2017 2017-11-21
61 / 2017 Privindalegerea preşedintelui de şedinţă 2017-11-21
60 / 2017 Privind aprobarea APV NR.6246 SR MOCIAR PRIMARIA SOLOVĂSTRUşi a preţului de valorificare a masei lemnoase rezultată. 2017-10-20
59 / 2017 Privind aprobarea aderării comunei Solovăstru la constituirea Asociaţiei proprietarilor de păduri şi terenuri agricole Natura 2017 2017-10-20
58 / 2017 Privind modificarea organigramei şi a ststului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Solovăstru 2017-10-20
57 / 2017 Privind rectificarea bugetului local al comunei Solovăstru pe anul 2017 2017-10-20
56 / 2017 Privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Oltean Tiberiu şi validarea unui nou consilier pe locul devenit vacant. 2017-10-20
55 / 2017 Privind rectificarea bugetului local al comunei Solovăstru pe anul 2017 2017-10-09
54 / 2017 Privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat Îmbuătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Solovăstru, judeţul Mureş. 2017-10-09
53 / 2017 Privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării scrisorii de garanţie pentru garantarea avansului a proiectului:EXTINDEREA REŢELEI DE DISTRIBUŢIE APĂ ŞI A REŢELEI DE CANALIZARE ÎN COMUNA SOLOVĂSTRU, JUD. MUREŞ 2017-09-22
52 / 2017 Privind stabilirea modului de realizare /extindere /montare în zona drumurilor publice din intravilanul localităţii a lucrărilor de construcţii pentru realizarea/extinderea/modernizarea reţelelor edilitare. 2017-09-22
Înapoi

Chestionare

Ce părere aveti despre pagina de internet a Comunei Solovăstru ?

Foarte bună

Bună

Rea

Foarte rea

Mă abţin

Votează