Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
25 / 2018 Privind împuternicirea primarului comunei Solovăstru, domnul Tătar Chirilă Ilie, să reprezinte Consiliul Local Solovăstru în demersurile şi inaintarea unei scrisori de intenţie către proprietarii de drept ai terenului numit BĂILE SĂRATE JABENIŢA 2018-05-16
24 / 2018 Privind aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF Nr. 50252/Comuna Solovăstru, proprietate a comunei 2018-05-16
23 / 2018 Privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării scrisorii de garanţie pentru garantarea avansului a proiectului Modernizarea şi renovarea căminului cultural din localitatea Solovăstru, comuna Solovăstru 2018-05-16
22 / 2018 Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019 2018-05-16
21 / 2018 Privind rectificarea bugetului local al comuinei Solovăstru 2018-05-16
20 / 2018 Ppivind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-05-16
19 / 2018 Privind aprobareacoparticipării comunei Solovăstru la Extinderea reţelei electrice de distribuire în zona Obrejuţă. 2018-04-27
18 / 2018 Privind aprobareacoparticipării comunei Solovăstru la Extinderea reţelei electrice de distribuire în zona Mocear. 2018-04-27
17 / 2018 Privind aprobarea Acordului de parteneriat între Primăria comunei Solovăstru şi Asociaţia Civitas - împreună pentru comunitate. 2018-04-27
16 / 2018 Privind încheierea unui Contract de comodat între Primăria comunei Solovăstru şi Asociaţia Club sportiv Viitorul Jabeniţa, în vederea asigurării unui spaţiu în incinta Primăriei Solovăstru, cu titlu gratuit şi temporar, cu destinaţie de sediu. 2018-04-27
15 / 2018 Privind aprobarea detalierii drumurilor de câmp din comuna Solovăstru. 2018-03-29
14 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Compartimentul de Asistenţă Socială organizat la nivelul comunei Solovăstru, judeţul Mureş. 2018-03-29
13 / 2018 Privind aprobarea modalităţii de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2018 - 2019. 2018-03-29
12 / 2018 Privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor active fixe şi obiecte de inventar în urma inventarierii anuale 2018-03-29
11 / 2018 Privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Solovăstru 2018-02-16
Înapoi

Chestionare

Ce părere aveti despre pagina de internet a Comunei Solovăstru ?

Foarte bună

Bună

Rea

Foarte rea

Mă abţin

Votează