Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2018 Privind aprobarea detalierii drumurilor de câmp din comuna Solovăstru. 2018-03-29
14 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Compartimentul de Asistenţă Socială organizat la nivelul comunei Solovăstru, judeţul Mureş. 2018-03-29
13 / 2018 Privind aprobarea modalităţii de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2018 - 2019. 2018-03-29
12 / 2018 Privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor active fixe şi obiecte de inventar în urma inventarierii anuale 2018-03-29
11 / 2018 Privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Solovăstru 2018-02-16
10 / 2018 Privind aprobarea Planului de Lucrări de interes local pe anul 2018 pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat care vor presta activităţi în folosul comunităţii 2018-02-16
9 / 2018 Privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sociale şi educative care se vor desfăşura în anul 2018 în comuna Solovăstru 2018-02-16
8 / 2018 Privind aprobarea APV nr.6260 IG MOCIAR a modului şi preţului de valorificare a masei lemnoase rezultată 2018-02-16
7 / 2018 Privind aprobarea APV nr.6258 ACI SOLOVĂSTRU a modului şi preţului de valorificare a masei lemnoase rezultată 2018-02-16
6 / 2018 Privind adoptarea bugetului local al comunei Solovăstru pe anul 2018 2018-02-16
5 / 2018 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-02-16
4 / 2018 Privind însuşirea şi aprobarea listei cuprinzând nivelul de piaţă al preţurilor de referinţă pe specii, pe grade de accesabilitate şi pe sortimente, a coeficienţilor da ajustare a nivelului de piaţă a preţurilor de referinţă, a Borderoului masei lemnoase pentru anul de producţie 2018 şi a listei partizilor propuse pentru aprovizionarea populaţiei cu lemne de foc pentru anul 2018 - Ocolul Silvic Gurghiu. 2018-01-26
3 / 2018 Privind aprobarea Acordului de Cooperare cu Asociaţia de Dezvoltare Inercomunitară "Valea Regilor" privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern. 2018-01-26
2 / 2018 Privind aprobarea Actului adiţional de prelungire a contractului de închiriere nr.561/2012 pentru un spaţiu comercial. 2018-01-26
1 / 2018 Privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza comunei Solovăstru pentru anul şcolar 2018-2019 şi a separării bugetului alocat Şcolii Gimnaziale Solovăstru 2018-01-26
Înapoi

Chestionare

Ce părere aveti despre pagina de internet a Comunei Solovăstru ?

Foarte bună

Bună

Rea

Foarte rea

Mă abţin

Votează