Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
34 / 2014 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2014-08-28
33 / 2014 Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu ală şi canalizare şi aprobarea contractului de delegare 2014-07-23
32 / 2014 Privind modificarea anexei HCL nr.18/2012 privind insuşirea inventarului Domeniului public al comunei Solovăstru 2014-07-23
31 / 2014 Privind rectificarea bugetului local al comunei Solovăstru pe anul 2014 2014-07-23
30 / 2014 Privind modificarea şi completarea preambulului HCL Solovăstru nr.19/27.03.2014, 21/23.04.2014 şi 20/23.04.2014 2014-06-30
29 / 2014 Privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor active fixe în urma inventarierii anuale 2014-06-30
28 / 2014 Privind aprobarea PUZ Introducere în intravilan şi stabilire Zonă funcţională de locuit , beneficiar Comuna Solovăstru 2014-06-30
27 / 2014 Privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a ADI AQUA INVEST MUREŞ modificarea şi completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a SC COMPANIA AQUASERV SA,anexă la Contractul de Delegare nr.22/202,622/2010 2014-06-30
26 / 2014 Privind aprobarea aderării unor UAT la ADI AQUA INVEST MUREŞ 2014-06-30
25 / 2014 Privind mandatul dat reprezentantului comunei Solovăstru de a vota în Adunarea Generală a ADI AQUA INVEST MUREŞ ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare 2014-05-29
24 / 2014 Privind aprobarea Actului adiţional de prelungire a contractului de închiriere nr.1661/2012 pentru punct farmaceutic 2014-05-29
23 / 2014 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2014-05-29
22 / 2014 Privind aprobarea cotei de cofinanţare a lucrărilor de Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural sat Jabeniţa 2014-04-23
21 / 2014 Privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre CNI-SA a Caminului cultural Jabenita si a terenului aferent, aflate in domeniul privat, pe toata durata de executie a obiectivului de investitie"Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural sat Jabenita" 2014-04-23
20 / 2014 Privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Solovastru a C aminului cultural Jabenita si a terenului aferent 2014-04-23
Înapoi

Chestionare

Ce părere aveti despre pagina de internet a Comunei Solovăstru ?

Foarte bună

Bună

Rea

Foarte rea

Mă abţin

Votează