Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2018 Privind aprobarea Planului de Lucrări de interes local pe anul 2018 pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat care vor presta activităţi în folosul comunităţii 2018-02-16
9 / 2018 Privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sociale şi educative care se vor desfăşura în anul 2018 în comuna Solovăstru 2018-02-16
8 / 2018 Privind aprobarea APV nr.6260 IG MOCIAR a modului şi preţului de valorificare a masei lemnoase rezultată 2018-02-16
7 / 2018 Privind aprobarea APV nr.6258 ACI SOLOVĂSTRU a modului şi preţului de valorificare a masei lemnoase rezultată 2018-02-16
6 / 2018 Privind adoptarea bugetului local al comunei Solovăstru pe anul 2018 2018-02-16
5 / 2018 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-02-16
4 / 2018 Privind însuşirea şi aprobarea listei cuprinzând nivelul de piaţă al preţurilor de referinţă pe specii, pe grade de accesabilitate şi pe sortimente, a coeficienţilor da ajustare a nivelului de piaţă a preţurilor de referinţă, a Borderoului masei lemnoase pentru anul de producţie 2018 şi a listei partizilor propuse pentru aprovizionarea populaţiei cu lemne de foc pentru anul 2018 - Ocolul Silvic Gurghiu. 2018-01-26
3 / 2018 Privind aprobarea Acordului de Cooperare cu Asociaţia de Dezvoltare Inercomunitară "Valea Regilor" privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern. 2018-01-26
2 / 2018 Privind aprobarea Actului adiţional de prelungire a contractului de închiriere nr.561/2012 pentru un spaţiu comercial. 2018-01-26
1 / 2018 Privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza comunei Solovăstru pentru anul şcolar 2018-2019 şi a separării bugetului alocat Şcolii Gimnaziale Solovăstru 2018-01-26
68 / 2017 Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 2017-12-21
67 / 2017 Privind rectificarea bugetului local al comunei Solov[stru pe anul 2017 2017-12-21
66 / 2017 Privind aprobarea lucrărilor de reparaţii curente la sediul vechi al Primăriei comunei Solovăstru 2017-11-21
65 / 2017 Privind aprobarea actului adiţional de completare şi modofocare a contractelor de concesiune încheiate în baza H.C.L. nr.4/2013 şi H.C.L. nr.12/2013 2017-11-21
64 / 2017 Privind aprobarea APV nr.1180861-MS-9511645 Şcoala Gimnazială Jabeniţa prin Primăria Solovăstru şi a preţului de valorificare a masei lemnoase rezultată 2017-11-21
Înapoi

Chestionare

Ce părere aveti despre pagina de internet a Comunei Solovăstru ?

Foarte bună

Bună

Rea

Foarte rea

Mă abţin

Votează