Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
38 / 2017 Privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Solovăstru. 2017-07-28
37 / 2017 Privind stabilirea cuantumului indemnizaşiei pentru consilierii locali. 2017-07-28
36 / 2017 Privind aprobarea amenajării unor spaţii de joacă pentru copii, în parcul din comuna Solovăstru 2017-06-07
35 / 2017 Privind stabilirea indemnizaţiei pentru consilierii locali 2017-06-07
34 / 2017 Privind aprobarea contribuţiei comunei Solovăstru la Festivalul Virginia Zeani din luna iunie 2017 2017-06-07
33 / 2017 Privind aprobarea întocmirii documentaţiei în vederea construirii podului peste râul Gurghiu, satul Solovăstru, judeţul Mureş 2017-06-07
32 / 2017 Privind rectificarea bugetului local al comunei Solovăstru pe anul 2017 2017-06-07
31 / 2017 Privind alegerea presedintelui de şedinţă 2017-06-07
30 / 2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea construirii unui PUB BREWING beneficiar TRANSILVANIAN BEER COMPANY 2017-05-26
29 / 2017 Privind susţinerea financiară a acţiunilor cultural-educative şi sportive ale instituţiilor de învăţământ de pe raza comunei Solovăstru 2017-05-26
28 / 2017 Privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare a comunei Solovăstru doamnei Virginia Zeani 2017-05-26
28 / 2017 Privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor active fixe şi obiecte de inventar în urma inventarierii anuale 2017-05-26
26 / 2017 Privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural-artistice, sociale şi educative care se vor desfăşura în anul 2017 în comuna Solovăstru 2017-04-27
25 / 2017 Privind aprobarea modificării preţurilor aferente Serviciului de salubrizare prestat de către SC F&G ECO SRL 2017-04-27
24 / 2017 Privind modificarea şi completarea poziţiei 3 din HCL NR.24/2016 privind actualizarea şi însuşirea inventarului domeniului public al comunei Solovăstru 2017-04-27
Înapoi

Chestionare

Ce părere aveti despre pagina de internet a Comunei Solovăstru ?

Foarte bună

Bună

Rea

Foarte rea

Mă abţin

Votează