Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
53 / 2017 Privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării scrisorii de garanţie pentru garantarea avansului a proiectului:EXTINDEREA REŢELEI DE DISTRIBUŢIE APĂ ŞI A REŢELEI DE CANALIZARE ÎN COMUNA SOLOVĂSTRU, JUD. MUREŞ 2017-09-22
52 / 2017 Privind stabilirea modului de realizare /extindere /montare în zona drumurilor publice din intravilanul localităţii a lucrărilor de construcţii pentru realizarea/extinderea/modernizarea reţelelor edilitare. 2017-09-22
51 / 2017 Pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Solovăstru. 2017-09-22
50 / 2017 Privind desemnarea unui consilier local care va face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Solovăstru. 2017-09-22
49 / 2017 Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.23/27.04.2017 privind implementarea proiectului Modernizarea şi renovarea căminului cultural din localitatea Solovăstru, comuna Solovăstru. 2017-09-22
48 / 2017 Privind rectificarea bugetului local al comunei Solovăstru pe anul 2017 2017-09-22
47 / 2017 Privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Solovăstru pe anul 2016. 2017-09-22
46 / 2017 Privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local Solovăstru nr.42,43,44/11.08.2017 2017-09-22
45 / 2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 2017-09-22
44 / 2017 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Solovăstru care va face parte din Comisia de recepţie la terminarea lucrării Reabilitare sistem rutier pe DJ 154 E Jabeniţa - Adrian - Gurghiu. 2017-08-11
43 / 2017 Pentru completarea HCL nr.23/27.04.2017 privind implementarea proiectului Modernizarea şi renovarea căminului cultural din localitatea Solovăstru, comuna Solovăstru. 2017-08-11
42 / 2017 Privind rectificarea bugetului local al comunei Solovăstru pe anul 2017. 2017-08-11
41 / 2017 Privind aprobarea scăderii creanţelor din evidenţa fiscală a persoanei juridice radiată de la registrul comerţului - SC VENUŢ SRL. 2017-07-28
40 / 2017 Privind necesitatea şi oportunitatea dotării bucătăriei de la Căminul Cultural Solovăstru. 2017-07-28
39 / 2017 Privind modificarea şi completarea HCL nr.53/2015 de aprobare a Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza comunei Solovăstru. 2017-07-28
Înapoi

Chestionare

Ce părere aveti despre pagina de internet a Comunei Solovăstru ?

Foarte bună

Bună

Rea

Foarte rea

Mă abţin

Votează